نویسنده = آرمین گلی
تعداد مقالات: 1
1. نقش قدرت داستان سرایی رسانه های اجتماعی در توسعه مقصد گردشگری جزیره قشم

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 10-10

آرمین گلی؛ علی قلی پورسلیمانی؛ نرگس دل افروز