نویسنده = ������������ ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل مدیریت تجربه مشتریان در نظام بانکی ،با استفاده از روش تحلیل مضمون

دوره 6، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 248-269

10.34785/J018.2019.272

هوشیار صالحی؛ سلیمان ایرانزاده؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر