نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی نوین به پیوندهای احساسی برند : از نوستالژی تا عشق به برند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 89-104

10.34785/J018.2020.837

حسین حاجی بابایی؛ تحفه قبادی