نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل انتخاب و توسعه برند با تاکید بر نقش استراتژی ها

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 75-91

10.34785/J018.2022.411

احمد اخلاقی؛ احمد عسکری؛ عبدالله نعامی؛ علیرضا روستا