نویسنده = ���������� ������
بخش بندی مشتریان هدف بر اساس عوامل موثر بر مشارکت مشتری

دوره 9، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 192-216

10.34785/J018.2022.021

مجید عراقی؛ ناصر فقهی فرهمند؛ رضا رستم زاده؛ صمد عالی؛ حسین قره بیگلو


طراحی مدل ارتقاء نگرش مشتریان محصولات غذایی ارگانیک در ایران

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 176-199

10.34785/J018.2021.828

هادی خیراللهی؛ صمد عالی؛ هوشنگ تقی زاده