نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ارتقاء نگرش مشتریان محصولات غذایی ارگانیک در ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 176-199

10.34785/J018.2021.828

هادی خیراللهی؛ صمد عالی؛ هوشنگ تقی زاده