نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پردازش امواج مغزی جهت ارزیابی کارایی تبلیغات نام نمای نایکی بر تصمیم به خرید ورزشکاران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 112-133

10.34785/J018.2019.605

مسعود دارابی؛ نسرین عزیزیان کهن؛ مهرداد محرم زاده