نویسنده = کریم حمدی
تعداد مقالات: 2
تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط برند آنلاین: نقش تعدیل گری تجربه برند آنلاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

امین محمدی؛ حسین وظیفه دوست؛ کریم حمدی؛ فرهاد حسین زاده لطفی