نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نگاشت نقشه ذهنی مصرف‌کنندگان نسبت به کالای ایرانی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 171-191

10.34785/J018.2019.890

کبری بخشی زاده برج؛ ناصر داورزنی