نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی مفهومی از شاخص‌های کلیدی برای فروشندگان کالاهای ورزشی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 145-159

10.34785/J018.2020.439

سعید صادقی بروجردی؛ حسین منصوری