اعضای هیات تحریریه

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

پروفسور فیلیپ کاتلر

مدیریت بازاریابی استاد برجسته علم بازاریابی ، دانشکده مدیریت کلاگ، دانشگاه نورث وسترن، آمریکا (بازنشسته)

www.kellogg.northwestern.edu/faculty/directory/kotler_philip.aspx
p-kotlerkellogg.northwestern.edu

h-index: 214  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور کریستوفر وستلند

دکترای کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی استاد گروه علوم اطلاعات و تصمیم گیری، دانشگاه ایلینوی شیکاگو، آمریکا

business.uic.edu/profiles/j-christopher-westland/
westlanduic.edu
0000-0003-2224-4543

h-index: 28  

پروفسور اودو وگنر

مدیریت استاددانشکده کسب‌وکار، اقتصاد و آمار دانشگاه وین، رئیس پیشین آکادمی بازاریابی اروپا

mmjuok.ac.ir
0000-0002-2363-1003

h-index: 24  

مدیر مسئول

دکتر رضا شافعی

مدیریت بازرگانی، بازاریابی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

research.uok.ac.ir/~rshafei/en/
mmjuok.ac.ir
08733664606
0000-0002-5601-6891

h-index: 9  

سردبیر

پروفسورعلی صنایعی

مدیریت بازاریابی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ui.ac.ir/?sp=6587
a_sanayeiase.ui.ac.ir
0000-0002-4729-7433

h-index: 18  

اعضای هیات تحریریه

دکتر اصغرمشبکی

مدیریت بازرگانی استاد،دانشکده مدیریت و اقتصاد،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/moshabak
moshabakmodares.ac.ir
+982182884637

h-index: 16  

پروفسورعلی صنایعی

مدیریت بازاریابی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ui.ac.ir/?sp=6587
a_sanayeiase.ui.ac.ir
0000-0002-4729-7433

h-index: 18  

دکتر بهرام رنجبریان

مدیریت بازاریابی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ase.ui.ac.ir/bahram1/
bahram1rgmail.com

h-index: 21  

دکتر زهره دهدشتی شاهرخ

مدیریت بازرگانی - بازاریابی استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693028/?lang=fa-ir
zdehdashti33gmail.com
0000-0002-4736-224X

h-index: 9  

دکتر مهران رضوانی

مدیریت بازرگانی، بازاریابی بین‌الملل استاد، گروه آموزشی کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/m.rezvani
m.rezvaniut.ac.ir

h-index: 14  

دکتر آذر کفاش پور

بازاریابی استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

kafashporum.ac.ir
0000-0003-3539-855X

h-index: 7  

دکتر جمال ارکات

مهندسی صنایع استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

j.arkatuok.ac.ir
0000-0002-9973-7269

h-index: 20  

دکتر محسن نظری

اقتصاد، اقتصاد نظرى، اقتصاد سنجى، اقتصاد بخش عمومى دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mohsen.nazari
mohsen.nazariut.ac.ir
+982161117652
0000-0003-2861-2052

h-index: 18  

دکتر میثم شیرخدائی

مدیریت بازاریابی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

rms.umz.ac.ir/~shirkhodaie/en/
shirkhodaieumz.ac.ir

h-index: 6  

دکتر فخرالدین معروفی

مدیریت بازرگانی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

research.uok.ac.ir/~fmaroofi/en/
f.maroofiuok.ac.ir

h-index: 11  

دکتر رضا شافعی

مدیریت بازاریابی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

research.uok.ac.ir/~rshafei/en/
mmjuok.ac.ir
08733664606
0000-0003-4499-4361

h-index: 9  

کارشناس نشریه

سید محمدرضا موحد

مدیریت بازرگانی، رفتار مصرف‌کننده کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه کردستان

cbsjuok.ac.ir