چارچوبی برای تعیین استراتژی‎های تبلیغات تلویزیونی در بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار گروه MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

چکیده

موفقیت فعالیت‌های بازاریابی به‌شدت وابسته به تبلیغات است. بنابراین شناسایی استراتژی‎های تبلیغاتی خصوصاً در بانک‌ها برای ارائه‌ی تبلیغات اثربخش بسیار حائز اهمیت می باشد. با وجود این اهمیت، در حال حاضرچارچوب نوینی یافته ای برای تبیین استراتژی‌های تبلیغاتی مخصوص بانک وجود ندارد. این مطالعه با بررسی شکاف تئوریک در مطالعات دانشگاهی و توسعه چارچوبی نظام مند برای تدوین استراتژی های تبلیغات تلویزیونی انجام شده است. در این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده‌ها و نرم‌افزار Nvivo8 استراتژی‌های تبلیغات تلویزیونی در سه سطح تبلیغات منحصربه‌فردسازی، تبلیغات اطلاعاتی و تبلیغات انتقالی ارائه شده است. در محورهای تبلیغات {منحصربه‌فرد، اطلاعاتی و انتقالی} به ترتیب {خلاقیت و نوآوری در تبلیغات، معرفی محصول یا خدمت و ترغیب مخاطبین به سپرده‎گذاری} در بانک انصار دارای اولویت می‌باشند. همچنین نتیجه گرفته می شود که  می بایست شرایط علی، زمینه‌ای و مداخله گرا در چارچوب اجرایی آگهی تبلیغات بانک انصار مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • -= - 3
چکیده [English]

-