کلیدواژه‌ها = "جوامع برند آنلاین"
تاثیر منافع اجتماعی و اطلاعاتی بر نگرش نسبت به جوامع برند آنلاین و رفتار مصرف‌کننده

دوره 10، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 21-44

10.34785/J018.2023.003

نرگس دیرین؛ باقر عسگرنژاد نوری؛ قاسم زارعی؛ عادله دهقانی قهنویه