کلیدواژه‌ها = تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان
تعداد مقالات: 1
طراحی مدل تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان مبتنی بر کلان داده با استفاده از روش فرا ترکیب و دلفی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 32-54

10.34785/J018.2022.718

فواد کوهزادی؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ یعقوب علوی متین