کلیدواژه‌ها = پاسخ‌های هیجانی
تعداد مقالات: 1
بررسی رابطه میان تبلیغات رسانه‌ها و پاسخ‌های هیجانی مشتریان در فروش محصولات بیمه‌ایی

دوره 5، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 111-134

سعید امینی؛ وحید امینی؛ حسین طاهری؛ رضا احتشام راثی