نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هزینه جابجایی بر وفاداری و احتمال رویگردانی مشتریان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 46-61

10.34785/J018.2022.492

امید مهدیه؛ رضا پیرایش؛ مینو بابلی