نویسنده = �������� ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل تاثیرگذاری تبلیغات شفاهی مشتری بر قصد خرید در شبکه‌های اجتماعی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 160-190

10.34785/J018.2022.682

زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد تابش مقدم؛ سجاد فتاح ناصرآباد