نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار مصرف‌کننده به منظورخلق ارزش مورد انتظار مشتری توسط تحلیل کلان داده‌ها

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 160-182

10.34785/J018.2020.467

سید محسن موسوی؛ سید فتح اله امیری عقدایی