نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی چارچوب مدیریت تجربه مشتری در تجارت اجتماعی: رویکردی آمیخته

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 46-67

10.34785/J018.2019.193

مونا جامی پور؛ محمد طالاری؛ مهناز بهادری