نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاب آوری نظام بانکی با تمرکز بر رفتار مصرف کنندگان تسهیلات و شاخص های سلامت بانکی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 172-198

10.34785/J018.2020.591

حمید ابریشمی؛ حسن سبحانی؛ وحید ماجد؛ اکرم آقالوی آغمیونی