نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پدیدارشناسی رفتار خرید شب عید زنان در نوروز باستانی ایرانیان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 229-244

10.34785/J018.2019.132

میثم شیرخدائی؛ اسدالله کردناییج؛ فرشته خلیلی پالندی