نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‎ مردم‎ نگارانه درک معنای برند ترک (مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-80

10.34785/J018.2019.768

محمد صالح ترکستانی؛ پدرام جاهدی