نویسنده = فرشته خلیلی پالندی
تعداد مقالات: 1
پدیدارشناسی رفتار خرید شب عید زنان در نوروز باستانی ایرانیان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 229-244

10.34785/J018.2019.132

میثم شیرخدائی؛ اسدالله کردناییج؛ فرشته خلیلی پالندی