تعداد مقالات: 77
27. عوامل مؤثر برمکان‌یابی شعب بانک با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL- ANP (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-88

رسول سلیمانی؛ علی مهرابی؛ ادریس محمودی؛ کامران رضایی جعفری


30. بررسی تجربه دیجیتالی کاربران بانکداری اینترنتی با استفاده از روش هیوریستیک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-62

بنفشه سیدکباری؛ مسعود کیماسی؛ احسان عابدی؛ رزا هندیجانی


31. طراحی چارچوب مدیریت تجربه مشتری در تجارت اجتماعی: رویکردی آمیخته

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 46-67

مونا جامی پور؛ محمد طالاری؛ مهناز بهادری


32. تاثیر شیوه ورود به بازار ایران بر واکنش مصرف کنندگان ایرانی نسبت به محصولات خارجی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 4-4

بهنام شاهنگیان؛ محمدعلی عبدالوند؛ هاشم نیکومرام؛ محسن خون سیاوش


35. مطالعه کیفی دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی در مورد بازاریابی خدمات در بخش دولتی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-117

محمد لگزیان؛ سعید مرتضوی؛ فاطمه بخشی


37. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تاثیرگذار بر برندملی ایران با رویکرد رفتار شناختی مصرف‌کننده

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-110

حامد بزرگ خو؛ مسعود کیماسی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محمدصالح ترکستانی


38. مطالعه‎ مردم‎ نگارانه درک معنای برند ترک (مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-80

محمد صالح ترکستانی؛ پدرام جاهدی


39. الگوی علی منافع تجارت الکترونیک برای خریدار/ مصرف‌کننده

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 68-89

منصور صادقی مال امیری


40. نقش میانجی بخشش برند دررابطه تجاوز به برند و رفتار مقابله‌ای (فروشگاههای لوازم خانگی شهر بوشهر)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-5

اسفندیار محمدی؛ محمد رضا رخیده؛ احمد خمش آیا؛ فریدون فدایی


41. بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح نام و نشان تجاری ازدیدگاه مصرف‌کنندگان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 75-88

بهرام رنجبریان؛ افشین قاسمی؛ ادریس محمودی؛ سیامک رحیمی


43. چارچوبی برای تعیین استراتژی‎های تبلیغات تلویزیونی در بانکداری

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 118-142

محمد رحیم اسفیدانی؛ مسعود کیماسی؛ صلاح احمدی


44. تحلیل نقش کیفیت وب سایت بررفتار سرمایه گذاران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-122

سید حسام وقفی؛ نورالله سربازی؛ علی فیاض؛ سامیران خواجه زاده


45. بررسی رابطه میان تبلیغات رسانه‌ها و پاسخ‌های هیجانی مشتریان در فروش محصولات بیمه‌ایی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-134

سعید امینی؛ وحید امینی؛ حسین طاهری؛ رضا احتشام راثی


46. تبیین مدل رفتار خرید مصرف‌کننده در انتخاب محصولات لذت‌بخش با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای همواره تخفیف)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-103

فاطمه ترابی؛ اعظم رحیمی نیک؛ حسن اسماعیل پور؛ احمد ودادی


47. عدم انطباق بین نگرش و رفتار خرید محصولات داخلی (مورد مطالعه: بازار خودرو)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 90-111

محمود حسن زاده؛ سید حمید خدادادحسینی؛ پرویز احمدی