تعداد مقالات: 112
51. بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح نام و نشان تجاری ازدیدگاه مصرف‌کنندگان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 75-88

بهرام رنجبریان؛ افشین قاسمی؛ ادریس محمودی؛ سیامک رحیمی


52. تبیین مدل رفتار خرید مصرف‌کننده در انتخاب محصولات لذت‌بخش با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای همواره تخفیف)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-103

فاطمه ترابی؛ اعظم رحیمی نیک؛ حسن اسماعیل پور؛ احمد ودادی


54. بررسی تاثیر ارزش برند مبتنی بر نگرش مشتری بر عملکرد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-104

10.34785/J018.2020.385

مختار رنجبر؛ آرمان احمدی زاد


55. رویکردی نوین به پیوندهای احساسی برند : از نوستالژی تا عشق به برند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 89-104

10.34785/J018.2020.837

حسین حاجی بابایی؛ تحفه قبادی


56. عدم انطباق بین نگرش و رفتار خرید محصولات داخلی (مورد مطالعه: بازار خودرو)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 90-111

محمود حسن زاده؛ سید حمید خدادادحسینی؛ پرویز احمدی


57. تحلیل نقش کیفیت وب سایت بررفتار سرمایه گذاران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-122

سید حسام وقفی؛ نورالله سربازی؛ علی فیاض؛ سامیران خواجه زاده


59. بررسی رابطه میان تبلیغات رسانه‌ها و پاسخ‌های هیجانی مشتریان در فروش محصولات بیمه‌ایی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-134

سعید امینی؛ وحید امینی؛ حسین طاهری؛ رضا احتشام راثی


60. چارچوبی برای تعیین استراتژی‎های تبلیغات تلویزیونی در بانکداری

دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 118-142

محمد رحیم اسفیدانی؛ مسعود کیماسی؛ صلاح احمدی


61. ارایه الگوی پیشایندها و پیامدهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت بانکداری

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 6-6

10.35066/J040.2019.106

سامان شیخ اسماعیلی؛ سید کامران نوربخش؛ سید عباس حیدری


64. تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکه های‌ اجتماعی بر ارزش ویژه برند، ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-124

مجید محمدشفیعی؛ یزدان رحمت آبادی؛ امید سلیمان زاده


65. طراحی مدل ترجیح محصولات داخلی با توجه به نقش هوشیاری مصرف کننده در صنعت نوشیدنی ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-129

10.34785/J018.2020.463

زانیار شیخه پور؛ اصغر مشبکی؛ سیدحمید خدادحسینی؛ فرشته منصوری موید


66. ارائة چارچوب ادراک قیمتی در مصرف‌کنندگان مختلف اقوام ایرانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 105-133

10.34785/J018.2020.221

هیرو عیسوی؛ محسن نظری


67. بررسی پردازش امواج مغزی جهت ارزیابی کارایی تبلیغات نام نمای نایکی بر تصمیم به خرید ورزشکاران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 112-133

مسعود دارابی؛ نسرین عزیزیان کهن؛ مهرداد محرم زاده


68. طراحی اکو سیستم بازاریابی کارآفرینانه دیجیتال برای خرده فروشی های اینترنتی ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-154

مهدی الله دادی؛ ابوالفضل(اردشیر) تاج زاده نمین؛ منصور ایراندوست؛ هیرش سلطان پناه


69. پیشایندهای توسعه رفتار مصرف‌هوشمندانه"

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 8-8

10.35066/J040.2019.472

یوسف محمدی فر؛ حدیث پورجمشیدی


70. ارائه الگوی مفهومی برای تبین بازاریابی کمیابی با تا کید بر اصالت برند در رفتار خرید آنلاین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-148

خاطره پوراسدالهی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ زهرا علی پور درویشی


72. اولویت بندی عوامل تبیین کننده ارتقاء شخصیت برند با روش دلفی فازی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 134-148

سعید میر؛ علی رشیدپور


74. ارائه مدلی مفهومی از شاخص‌های کلیدی برای فروشندگان کالاهای ورزشی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 145-159

10.34785/J018.2020.439

سعید صادقی بروجردی؛ حسین منصوری