تعداد مقالات: 81
2. تأثیر ویژگی های وب سایت فروشگاههای مجازی بر ارزش ویژه برند فروشگاه (مورد مطالعه: دیجی‌کالا)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-19

سید نجم الدین موسوی؛ ابوالفضل علیزاده


4. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-1


5. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-1


6. نقش راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه بر روی وفاداری طبیعت گردها (مورد مطالعه: طبیعت گردی در استان کردستان)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-21

عابدین پویا؛ منصور ایراندوست؛ هیرش سلطان پناه


10. ارتباط ویژگی‌های روانشناختی اجتماعی بر قصد خرید کالاهای لوکس از طریق چشم ‌و هم-چشمی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-23

حسین رحمان سرشت؛ رویا شاکری؛ سوران مولائی


14. سازگاری ارزشی برند خدمات و مشتری، کیفیت تعامل و رفتار شهروندی مشتری

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 22-42

مهدی نداف؛ پریسا قنبری عدیوی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی


15. تاثیر پیوندهای اجتماعی بر پاسخ مصرف کنندگان به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 22-46

منیژه حقیقی نسب؛ پری احدی؛ الهام حقدادی


16. رویکرد مبتنی بر داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-44

هادی ویسی؛ عرفانه غروی


19. اندازه گیری تاثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر قصد خرید موادغذایی حلال در بازارهای کلیدی اروپا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 33-49

میثم شیرخدایی؛ امیرحسین نوری پور؛ فاطمه شریعتی


21. بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثّر بر خودانگاره و تأثیر آن در خرید کالای لوکس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-54

حسین نوروزی؛ الهام رضائی


22. تأثیرگذاری سرمایة فرهنگی بر تصمیم به خرید کالاهای خارجی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-66

صابر خدری؛ بهمن باینگانی؛ مجتبی رستمی نوروزآباد


23. خرید آنی در محیط خرده فروشی در چارچوب مدل SOR مورد مطالعه: فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی شهر تهران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-59

مرتضی ملکی مین باشی؛ زینب کریم نیا؛ مهدی دهقانی سلطانی


24. بررسی راهبردهای رشد بازار کسب و کارهای کوچک و متوسط زنان ایرانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 47-71

شهلا سالونه؛ پرویز ساکتی؛ کتایون پور مهدی


25. بررسی تجربه دیجیتالی کاربران بانکداری اینترنتی با استفاده از روش هیوریستیک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-62

بنفشه سیدکباری؛ مسعود کیماسی؛ احسان عابدی؛ رزا هندیجانی