تعداد مقالات: 69
4. تأثیر ویژگی های وب سایت فروشگاههای مجازی بر ارزش ویژه برند فروشگاه (مورد مطالعه: دیجی‌کالا)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-19

سید نجم الدین موسوی؛ ابوالفضل علیزاده


6. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-1


9. رویکرد مبتنی بر داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-44

هادی ویسی؛ عرفانه غروی


10. سازگاری ارزشی برند خدمات و مشتری، کیفیت تعامل و رفتار شهروندی مشتری

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 22-42

مهدی نداف؛ پریسا قنبری عدیوی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی


15. اندازه گیری تاثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر قصد خرید موادغذایی حلال در بازارهای کلیدی اروپا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 33-49

میثم شیرخدایی؛ امیرحسین نوری پور؛ فاطمه شریعتی


16. خرید آنی در محیط خرده فروشی در چارچوب مدل SOR مورد مطالعه: فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی شهر تهران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-59

مرتضی ملکی مین باشی؛ زینب کریم نیا؛ مهدی دهقانی سلطانی


17. تأثیرگذاری سرمایة فرهنگی بر تصمیم به خرید کالاهای خارجی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-66

صابر خدری؛ بهمن باینگانی؛ مجتبی رستمی نوروزآباد


19. بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثّر بر خودانگاره و تأثیر آن در خرید کالای لوکس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-54

حسین نوروزی؛ الهام رضائی


21. طراحی چارچوب مدیریت تجربه مشتری در تجارت اجتماعی: رویکردی آمیخته

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 46-67

مونا جامی پور؛ محمد طالاری؛ مهناز بهادری


22. بررسی رابطه بازاریابی اثربخش و هوش رقابتی در باشگاه های ورزشی استان البرز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-59

کریم زهره وندیان؛ فرید محمدزاده،؛ اسفندیار خسروی زاده


24. عوامل مؤثر برمکان‌یابی شعب بانک با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL- ANP (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-88

رسول سلیمانی؛ علی مهرابی؛ ادریس محمودی؛ کامران رضایی جعفری