کلیدواژه‌ها = تجربه مشتری
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل مدیریت تجربه مشتریان در نظام بانکی ،با استفاده از روش تحلیل تم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-1

هوشیار صالحی؛ سلیمان ایرانزاده؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر


2. طراحی چارچوب مدیریت تجربه مشتری در تجارت اجتماعی: رویکردی آمیخته

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 46-67

مونا جامی پور؛ محمد طالاری؛ مهناز بهادری


3. طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ مشتری با استفاده از بازاریابی رسانه های اجتماعی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 287-309

سجاد خالوزاده مبارکه؛ امیر مانیان؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری