نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکه های‌ اجتماعی بر ارزش ویژه برند، ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-124

10.34785/J018.2019.420

مجید محمدشفیعی؛ یزدان رحمت آبادی؛ امید سلیمان زاده