کلیدواژه‌ها = داده کاوی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل مدیریت تجربه مشتریان در نظام بانکی ،با استفاده از روش تحلیل تم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-1

هوشیار صالحی؛ سلیمان ایرانزاده؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر