کلیدواژه‌ها = بازاریابی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه الگوی رفتار ضدمصرف در بازار ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 333-352

محمد نظریان؛ حسین وظیفه دوست؛ کامبیز حیدرزاده؛ کریم حمدی


2. طراحی الگوی بازاریابی صادرات محصولات فرهنگی با توجه به رفتار مصرف کننده (مورد مطالعه: تابلونقاشی)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 311-332

توران تقدیمی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ رضا صالحی امیری؛ مهرداد نوابخش


3. رویکرد مبتنی بر داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-44

هادی ویسی؛ عرفانه غروی