نویسنده = فریدون فدایی
تعداد مقالات: 1
1. نقش میانجی بخشش برند دررابطه تجاوز به برند و رفتار مقابله‌ای (فروشگاههای لوازم خانگی شهر بوشهر)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-5

اسفندیار محمدی؛ محمد رضا رخیده؛ احمد خمش آیا؛ فریدون فدایی