تحلیل نقش کیفیت وب سایت بررفتار سرمایه گذاران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 گروه حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خواف

3 کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

4 دکتری مهندسی مالی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده

تحلیل نقش کیفیت وب سایت بررفتار سرمایه گذاران
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
با گسترش روزافزون استفاده از رسانه‌های اجتماعی، کسب‌وکار و بازاریابی از طریق این وسایل ارتباط‌جمعی جانی تازه به صنایع بخشیده و با استفاده از این ابزارهای جدید، مشتریان را به خود وفادار کرده است امروزه افشای اطلاعات مالی شرکت‌ها از طریق اینترنت و وجود یک سیستم اطلاع‌رسانی کامل، به‌عنوان یکی از مباحث و موضوعات بااهمیت در کشورهای مختلف جهان مطرح گردیده است. این موضوع با فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات مرتبط گردیده و در بعضی موارد، رویه‌های معمول حسابداری را تحت تأثیر قرار می‌دهد به‌طوری‌که بیانیه‌های متعددی در زمینه افشای اینترنتی اطلاعات مالی در سراسر جهان منتشر گردیده است. در این تحقیق، به بررسی کیفیت وب سایت اطلاع رسانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر رفتار سرمایه گذاران (شامل حجم فروش شرکت و حجم معاملات سهام و قیمت سهام شرکت) با استفاده از روش معادلات ساختاری، طی سال‌های 1391 -1395 پرداخته‌شده است. نتایج نشان می‌دهد، که کیفیت وب سایت یک شرکت بر رفتار سرمایه گذاران از طریق حجم فروش، حجم معامله و قیمت سهام تاثیر گذار است.

کلمات کلیدی: کیفیت وب سایت، رفتار سرمایه گذاران،بورس اوراق بهادار تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of website quality on the behavior of investors in companies accepted in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • seyed hesam vaghfi 1
  • Noorollah Sarbazi 2
  • ali fayaz 3
  • samiran khajezade 4
1 Department of Management,Economics and Accounting,Payame Noor University,Tehran,Iran
2 Islamic Azad University of Khaf Center
3 Islamic Azad University
4 Islamic Azad University, ShahreQods Branch
چکیده [English]

Analysis of the role of website quality on the behavior of investors in companies accepted in Tehran Stock Exchange
Abstract
The increasing use of social media and business and marketing through these connecting devices, have given a new life to industry and, using these new tools, customers have become more loyal. Today, the disclosure of corporate financial information through the internet and the existence of a complete information system, are discussed as one of the most important issues in various countries of the world. This is linked to new information and communication technologies and in some cases affects routine accounting practices, so that numerous statements have been published about disclosure of financial information across the globe. In this research, the effect of the quality of the information website of the companies listed in the Tehran Stock Exchange on their marketing power (including the company's sales volume and stock trading volume and price of stock) was studied using the structural equation method during the period of 2012-2016. The results show that as the quality of the website of a company is higher and its activity is up to date, the behavior of investors will grow dramatically.
Keywords: Website Quality, behavior of investors,Tehran Stock Exchange

کلیدواژه‌ها [English]

  • Website Quality
  • behavior of investors
  • Tehran Stock Exchange