دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بخش بندی بازار مشتریان بیمه های عمر با استفاد از شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

منیژه حقیقی نسب؛ نازیلا نیاکان لاهیجی


2. بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید اخلاقی مصرف کنندگان محصولات سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1399

امیر غفوریان شاگردی؛ امید بهبودی؛ معصومه عربشاهی؛ سمانه خانی صحرایی


3. ارائة چارچوب ادراک قیمتی در مصرف‌کنندگان مختلف اقوام ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1399

هیرو عیسوی؛ محسن نظری


4. نقش ارتباطات بازاریابی یکپارچه در دلبستگی عاطفی به برند و رفتار مصرف کنندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1399

مجمود میرکی؛ مظفر یکتایار؛ نرگس اسماعیلی


5. بررسی تاب آوری نظام بانکی با تمرکز بر رفتار مصرف کنندگان تسهیلات و شاخص های سلامت بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1399

حمید ابریشمی؛ حسن سبحانی؛ وحید ماجد؛ اکرم آقالوی آغمیونی


6. بررسی تاثیر جامعه برند مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر بشارت برند از طریق تقویت اعتماد به برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1399

بهزاد سنجری نادر؛ فتانه یاراحمدی؛ حسین بلوچی


7. رویکردی نوین به پیوندهای احساسی برند : از نوستالژی تا عشق به برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1399

حسین حاجی بابایی؛ تحفه قبادی


8. تأثیر هیجانات مثبت و منفی در نگرش نسبت به تبلیغات مبتنی بر تلفن همراه با نقش میانجی احساسات (مورد مطالعه: کاربران تلگرام در مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1399

سید مرتضی غیور باغبانی؛ مرتضی رجوعی؛ عارف خوش اندام؛ علی پورنگ


9. بررسی پاسخ هواداران تیم استقلال نسبت به حامی مالی تیم رقیب ‌با نقش تعدیلگر خوشحالی از ناراحتی دیگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1399

نسیم صالحی؛ کورش ویسی؛ خیدان حاتمی خبیری


10. واکاوی پدیدارشناسانه نقش اتاق تعویض لباس مراکز خرید در به یادآوری تجارب خرید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1399

کامبیز حیدرزاده؛ کبری نجفی؛ محسن خون سیاوش


11. تعیین استراتژی بهینه بازاریابی با استفاده از روش های فرآیند تحلیل شبکه ای و تاپسیس در صنعت هتلداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

فرهاد وفائی؛ سمیه نصیری