کلیدواژه‌ها = داد هکاوی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد مبتنی بر داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-44

هادی ویسی؛ عرفانه غروی