کلیدواژه‌ها = ارزش ویژه نام و نشان تجاری مشتری‌مدار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح نام و نشان تجاری ازدیدگاه مصرف‌کنندگان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 75-88

بهرام رنجبریان؛ افشین قاسمی؛ ادریس محمودی؛ سیامک رحیمی