کلیدواژه‌ها = ادراک از ارزش تبلیغات
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پیوندهای اجتماعی بر پاسخ مصرف کنندگان به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 22-46

منیژه حقیقی نسب؛ پری احدی؛ الهام حقدادی