کلیدواژه‌ها = تحلیل شبکه فازی و معادلات ساختاری تفسیری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه بین پیشران های خریدهای برنامه ریزی نشده با تکنیک هایANP ,DEMATEL و ISM

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 174-198

حامد عرب احمدی؛ سیدعبدالله حیدریه؛ یونس وکیل الرعایا