کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: ویژگی‌های روانشناختی اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط ویژگی‌های روانشناختی اجتماعی بر قصد خرید کالاهای لوکس از طریق چشم ‌و هم-چشمی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-23

حسین رحمان سرشت؛ رویا شاکری؛ سوران مولائی