نویسنده = منصور صادقی مال امیری
تعداد مقالات: 1
1. الگوی علی منافع تجارت الکترونیک برای خریدار/ مصرف‌کننده

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 68-89

منصور صادقی مال امیری