نویسنده = منیژه حقیقی نسب
تعداد مقالات: 1
1. بخش بندی بازار مشتریان بیمه های عمر با استفاد از شبکه عصبی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 74-88

منیژه حقیقی نسب؛ نازیلا نیاکان لاهیجی