تعداد دوره‌ها

6

تعداد شماره‌ها

9

تعداد مقالات

101

تعداد نویسندگان

269

-------------------

تعداد مقالات ارسال شده

971

تعداد مقالات رد شده

692

درصد عدم پذیرش

71

تعداد مقالات پذیرفته شده

48

درصد پذیرش

5

   

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

22

تعداد داوران

207

نشریه «مطالعات رفتار مصرف‌کننده» (Consumer Behavior Studies Journalبا درجه «علمی» و رتبه ارزیابی "ب" به عنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه رفتار مصرف‌کننده در ایران، تحت مجوز وزارت «علوم، تحقیقات و فناوری»  و وزارت «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، توسط دانشگاه کردستان منتشر می‌شود.

نکات مهم :  

1. نویسنده مسئول مقاله باید عضو هیئت علمی یک دانشگاه یا پژوهشگاه باشد. داشتن آدرس رایانامه دانشگاهی و شناساگر نویسنده (ORCID) برای نویسندگان به ویژه نویسنده مسئول الزامی است. 

2. هر نویسنده مقاله باید همزمان فقط یک مقاله را ارسال نماید. بعد از ارسال مقاله ایشان برای داوران، مقاله بعدی ارسالی در روند داوری قرار نمی‌گیرد. در نهایت،  در هر شماره نیز هر نویسنده می‌تواند فقط یک مقاله چاپ نماید.

3. تمامی مقالات پذیرفته شده می بایست، مشابهت یابی شده و نتیجه ان بارگذاری شود. در غیر اینصورت مقاله حذف خواهد شد. همچنین این نشریه کلیه مقررات و شرایط COPE راجع به حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان و اخلاق پژوهش را می‌پذیرد.

شماره جاری: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-243 

2. بخش بندی بازار مشتریان بیمه های عمر با استفاد از شبکه عصبی

صفحه 1-1

منیژه حقیقی نسب؛ نازیلا نیاکان لاهیجی


3. بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید اخلاقی مصرف کنندگان محصولات سبز

صفحه 2-2

امیر غفوریان شاگردی؛ امید بهبودی؛ معصومه عربشاهی؛ سمانه خانی صحرایی


7. بررسی تاب آوری نظام بانکی با تمرکز بر رفتار مصرف کنندگان تسهیلات و شاخص های سلامت بانکی

صفحه 5-5

حمید ابریشمی؛ حسن سبحانی؛ وحید ماجد؛ اکرم آقالوی آغمیونی


12. شناسایی و استخراج عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز مصرف کنندگان با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 12-12

مهرى جاویدى؛ لطف الله فروزنده دهکردی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمد مهدی پرهیزگار


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2717-0004
شاپا الکترونیکی
2717-0012

بانک ها و نمایه نامه ها