دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-215 
3. طراحی و اعتباریابی مدل تکنولوژی نرم تجاری مبتنی بر بازاریابی آنلاین

صفحه 32-47

فرزاد صادقی؛ رسول ثانوی فرد؛ فخرالدین معروفی؛ علی حمیدی زاده


4. طراحی مدل بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن) به منظور مدیریت تجربه مشتریان نسل وای

صفحه 48-73

فرناز بدیعی؛ هرمز مهرانی؛ حسین دیده خانی؛ روح اله سمیعی


6. مدل سازی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر پذیرش و توسعۀ بانکداری دیجیتال

صفحه 92-113

وحید شهابی؛ عادل آذر؛ فرشاد فائزی؛ میرفیض فلاح شمس


7. طراحی مدل مفهومی کنارگذاری محصول با رویکرد شبکه خزانه

صفحه 114-137

حامد قباخلو؛ الهام فریدچهر؛ محمود احمدی شریف؛ نادر غریب نواز