تعداد مقالات: 139

-23. تأثیر ویژگی های وب سایت فروشگاههای مجازی بر ارزش ویژه برند فروشگاه (مورد مطالعه: دیجی‌کالا)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-19

سید نجم الدین موسوی؛ ابوالفضل علیزاده


-21. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-1


-20. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-1


-19. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-1


-16. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399


-15. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399


-14. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 1، بهار 1400


-13. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400


-11. ارتباط ویژگی‌های روانشناختی اجتماعی بر قصد خرید کالاهای لوکس از طریق چشم ‌و هم-چشمی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-23

حسین رحمان سرشت؛ رویا شاکری؛ سوران مولائی


-9. واکاوی پدیدارشناسانه نقش اتاق تعویض لباس مراکز خرید در به یادآوری تجارب خرید

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-23

10.34785/J018.2020.155

کامبیز حیدرزاده؛ کبری نجفی؛ محسن خون سیاوش


-8. تاثیر نور بر واکنش مشتریان مواد غذایی با بکارگیری بازاریابی عصبی

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-21

10.34785/J018.2021.932

عباس شهنوازی؛ مهدی همایون فر؛ مهدی فدایی؛ شهین شعبانی


-7. طراحی الگوی ایجاد صمیمیت با مشتری در خدمات بیمه با استفاده از نظریه ی داده بنیاد

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-31

10.34785/J018.2021.812

مهیار محقق منتظری؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری


-6. مدل سازی فروش محصولات مصرفی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-16

حمیدرضا نژادعلی لفمجانی؛ حمیدرضا ایرانی؛ تورج کریمی؛ مرتضی سلطانی؛ احمد صفار


-2. سازگاری ارزشی برند خدمات و مشتری، کیفیت تعامل و رفتار شهروندی مشتری

دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 22-42

مهدی نداف؛ پریسا قنبری عدیوی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی


0. بررسی تجربی سوگیری شناختیِ"آنچه زیبا است، خوب است": مطالعه تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 17-32

محمد تقی سعیدی؛ محمد علی نظری؛ فرشاد فاطمی