کلیدواژه‌ها = پیشینه شرکت
تعداد مقالات: 1
1. نقش عوامل ساختاری کمپین های بازاریابی علت محور در پاسخ مصرف کنندگان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 149-173

مرتضی سلطانی؛ اسدالله کردنائیج؛ حمید ایوبی یزدی