نویسنده = زهره دهدشتی شاهرخ
تدوین الگوی حمایت مصرف کننده از وبسایت براساس غنا و تعامل پذیری درک شده: با رویکرد تحلیل مضمون

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 26-50

10.34785/J018.2022.028

نعمت اله جولا؛ محمود محمدیان؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر


مدل‌یابی تجربه مشتری با رویکرد تحلیل مضمون؛ در راستای مدیریت مشتری در صنعت خودرو

دوره 9، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 23-43

10.34785/J018.2022.019

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ محمود محمدیان؛ مهدی کیایی


مدل تاثیرگذاری تبلیغات شفاهی مشتری بر قصد خرید در شبکه‌های اجتماعی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 160-190

10.34785/J018.2022.682

زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد تابش مقدم؛ سجاد فتاح ناصرآباد