نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی برای مدیریت شکایات مشتریان B2B در صنعت لوازم خانگی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 251-279

10.34785/J018.2022.379

مسلم امیدی؛ محمد ایدی؛ یاسان الله پوراشرف