نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل مفهومی کنارگذاری محصول با رویکرد شبکه خزانه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 114-137

10.34785/J018.2021.159

حامد قباخلو؛ الهام فریدچهر؛ محمود احمدی شریف؛ نادر غریب نواز