نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر ارزش برند مبتنی بر نگرش مشتری بر عملکرد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-104

10.34785/J018.2020.385

مختار رنجبر؛ آرمان احمدی زاد