نویسنده = ���������� ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی علی منافع تجارت الکترونیک برای خریدار/ مصرف‌کننده

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 68-89

10.34785/J018.2019.418

منصور صادقی مال امیری