نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. عدم انطباق بین نگرش و رفتار خرید محصولات داخلی (مورد مطالعه: بازار خودرو)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 90-111

10.34785/J018.2019.841

محمود حسن زاده؛ سید حمید خدادادحسینی؛ پرویز احمدی